පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප 10,000ක් වෙයි

පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප 10,000ක් වෙයි

පඩි පාලක සභාව යටතේ ඇති පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම වැටුප රුපියල් දස දහස දක්වා වැඩි කිරීමට ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව ඊයේ එකඟ විය.අධිකරණ සහ කම්කරු සේවා අමාත්‍ය  විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ නියෝජිතයන් සමඟ ඊයේ(13) පැවැත් වූ සාකච්ජාවක දී මෙම එකඟතාවට පැමිණ තිබේ.

වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් සහ සේවායෝජකයන්ගෙන් උපදේශක සභාව සමන්විත වේ. රට පුරා පවතින හතළිස් දෙකක් වන පඩි පාළක සභා යටතේ එන පෞද්ගලික ආයතනවල සේවක වැටුප් සියයට පහළොවේ සිට සියයට තිස් පහකින් වැඩි කරවා ගැනීම සඳහාද පඩි පාළක සභාව යටතට නොඑන ආයතනවල සේවක වැටුප් සියයට දහයකින් වැඩි කරවා ගැනීමට සහ එම ආයතනවල සේවක අවම වැටුප රුපියල් දස දහස දක්වා වැඩි කර ගැනීමට පඩි පාළක සභා සමඟ සාකච්ජා කිරීමට ද උපදේශක සභාව එකඟ වී තිබේ.

ඊයේ පැවති සාකච්ජාවට කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින් ද සහභාගී වූහ. පසුගිය 29 දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු නව රජයේ අතුරු අයවැයෙන් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප රුපියල් දස දහසකින් වැඩි වූ අතර පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවද රජය ප්‍රකාශ කළේය.

 

 

Share this: