පෝලියෝ සදහා මුඛ මාත‍්‍රාව වෙනුවට එන්නතක්

පෝලියෝ සදහා මුඛ මාත‍්‍රාව වෙනුවට එන්නතක්

පෝලියෝ මර්ධන සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහයෙන් මෙරට වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක වේ.

එනම්, පෝලියෝ රෝගය වැළැක්වීම සඳහා දැනට ලබාදෙන මුඛ මාත‍්‍රාව වෙනුවට එන්නතක් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඒ සදහා නව වැඩපිළිවෙල ලබන මැයි මාසයේ සිට ක‍්‍රියාත්මක කරන බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසයි.

ඒ අනුව, මාස 4 න් පසු කුඩා දරුවන්ට ලබාදෙන දෙවන මාත‍්‍රාවේදී අදාල එන්නත ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය 2018 වර්ෂයේදී පෝලියෝ රෝගය ලොවෙන් තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර වැඩසටහනට සමගාමීව පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Share this: