පොහොට්ටු-UNP-ජවිපේ එකතුවෙලා සජිත්ට ගහපු මඩ වතුරේ යයි!

පොහොට්ටු-UNP-ජවිපේ එකතුවෙලා සජිත්ට ගහපු මඩ වතුරේ යයි!

සංස්කෘතික අරමුදලේ වංචා දූෂණ සිදුව ඇති බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවාස අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන කාලසීමාවේදී සිදුකල බවට චෝදනා එල්ල වී තිබිණ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ශ්වයත්, මහින්ද රාජපක්ෂගේ පොහොට්ටුවත්, අනුර කුමාරගේජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ල කරමින් කියා සිටියේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම වංචා දූෂණයන්ට වගකිව යුතු යැයි කියාය.

ජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉලක්ක කර අවස්ථා ගණනාවකදීම ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල කර තිබිණ.

කෙසේවෙතත් සංස්කෘතික අරමුදල සම්බන්ධයෙන් පැවැති කෝප් කමිටු රැස්වීමේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් සිදුවිය.

කිසිදු දූෂණයකට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සම්බන්ධ නැති බව එහිදී තහවුරු විය.

Share this: