පොහො­ට්ටුවේ අපේ­ක්ෂ­කයා අද හෙළි කරනවා – ජී.එල්. පීරිස්

පොහො­ට්ටුවේ අපේ­ක්ෂ­කයා අද හෙළි කරනවා – ජී.එල්. පීරිස්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙර­මුණේ ප්‍රථම සමු­ළුව අද (10) පස්වරු 2.00ට කොළඹ සුග­ත­දාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාං­ග­ණයේ පැවැ­ත්වෙන බව එම පෙර­මුණේ සභාපති ජී.එල්. පීරිස් මහතා කීය. එහිදී පොදුජන පෙර­මුණේ නාය­ක­ත්වය මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහ­තාට පිරි­නැ­මෙන අතර ඉන් පසුව මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා විසින් තම පක්ෂයේ ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­කයා ප්‍රකා­ශ­යට පත් කෙරේ.

සමු­ළුව පක්ෂයේ මන්ත්‍රී­ව­රුන් හා වෘත්තීය සමිති නියෝ­ජි­ත­යින් ඇතුළු ක්‍රියා­කා­රීන්ට පම­ණක් වෙන් කිරී­මට සිදුව ඇතැයි කී මන්ත්‍රී­ව­රයා එසේ සීමා කිරී­මට සිදුව ඇත්තේ සුග­ත­දාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාං­ග­ණයේ ඉඩ­කඩ සීමා වීම නිසා බවද කීවේය.

Share this: