පොලීසියේ ලොකු පුටු 9ක් මාරුවෙයි

පොලීසියේ ලොකු පුටු 9ක් මාරුවෙයි

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් නව දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කරන්නේ, සේවයේ අවශ්‍යතාව මත පොලිස්පතිවරයා විසින් මෙම ස්ථානමාරුවීම් ලබාදී ඇති බවයි.

ඒ අනුව වැලිකඩ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා, පොලිස් මුලස්ථාන සැපයුම් කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසත්, මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වැලිකඩ පොලිස් ස්ථානයේ වැඩබලන ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසත් මාරු කර යවා තිබේ.

තවද, පානදුර කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා පයාගල වැඩබලන ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස මාරු කර යවා ඇති අතර වව්නියාව කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වත්තේගම ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස මාරු කර යවා ඇත.

වීරගුල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා බදුල්ල කොට්ඨාශය වෙතත් හැටන් කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වීරගුල ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසත් මාරුකර යවා තිබේ.

තවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ, බස්නාහිර පළාත උතුර අපරාධ කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා පන්නල ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස මාරු කර යවා ඇති අතර බියගම ස්ථානාධිපතිවරයා කොළඹ දිසාවටත් පන්නල ස්ථානාධිපතිවරයා බියගම ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසත් මාරු කර යවා ඇති බවයි.

Share this: