පොලීස් පුටු මාරුවක්

පොලීස් පුටු මාරුවක්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 12 දෙනෙකු ස්ථාන මාරු කර තිබේ.

ඒ අනුව කුලියාපිටිය, මෝදර, කොටහේන, මාන්කුලම්, කොම්පඤ්ඤවීදිය, තලෙයිමන්නාරම, නාරම්මල, කොබෙයිගනේ, දුම්මලසූරිය, පන්විල, ඉරට්ටපෙරියකුලම් සහ මුල්ලයාවේලී යන පොලිස් ස්ථානවලට අදාළව එම ස්ථාන මාරුකිරීම් සිදුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

තවද, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් නව දෙනෙකු සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් තිදෙනෙකු ස්ථාන මාරුකළ නිලධාරීන් අතර වන බව සඳහන්ය.

සේවා අවශ්‍යතා මත පොලිස්පතිවරයා විසින් අදාළ ස්ථාන මාරුකිරීම් සිදුකර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.

Share this: