පොලිස් අත්අඩංගුවේදී මියගිය පුතා වෙනුවෙන් කෝටි 50ක වන්දියක් මව ‍ ඉල්ලයි

පොලිස් අත්අඩංගුවේදී මියගිය පුතා වෙනුවෙන් කෝටි 50ක වන්දියක් මව ‍ ඉල්ලයි

නීතිවිරෝධී මත්පැන් අලෙවි කිරීමේ චෝදනා මත, සූරියවැව පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී ලියනආරච්චිගේ සමන්ත නැමැති තරුණයා මියගොස් ඇත.

එම සමන්ත නමැති තරුණයා මියගියේ, පොලිස් පහරදෙමින් බවත්, එයට පොලිසිය වගකිවුතු බවත්, මව සදහන් කරයි.

තවද, ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 50 ක වන්දියක් ඉල්ලා අදාළ තරුණයාගේ මව විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

පෙත්සමේ වගඋත්තකරුවන් ලෙස පොලිස් නිලධාරීන් 6 දෙනෙකු සහ පොලිස්පතිවරයා නම් කර ඇති බව සඳහන්ය.
අදාළ සිද්ධියට වගඋත්තකාර පොලිස් නිලධාරීන් ඍජුවම සම්බන්ධ බව සඳහන් කළ පෙත්සම්කාරිය ඔවුන් තම පුත්‍රයාගේ ජීවත්වීමට ඇති මූලික අයිතිය අහිමි කළ බව ද සඳහන් කර තිබේ.

Share this: