පොදු අපේක්ෂකයාට පෙර රටට ගැළපෙන වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි

පොදු අපේක්ෂකයාට පෙර රටට ගැළපෙන වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි

පොදු අපේක්‍ෂකයකු ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර රටේ ගැටළු විසඳිය හැකි පුළුල් දේශපාලන සන්ධානයක්, එහි දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ වැඩපිළිවෙළ, සහ එය ක‍්‍රියාවට නංවන නායකත්ව මඩුල්ල රටට ප‍්‍රකාශ කළ යුතු යැයි මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.

එම වැඩපිළිවෙළ ඉදිරිපත් වූ පසු ඒ මත පොදු අපේක්‍ෂකයකු ගොඩනැගෙනු ඇතැයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

රටේ අනාගත නායකයා තීරණය කරන්නේ දේශපාලන පක්‍ෂයක් නොව ලක්‍ෂ 50ක් වන කිසිම පක්‍ෂයකට නොබැදුණු මධ්‍යස්ථ ජනතාව බවද ඇමැතිවරයා කීවේය.

ඒ නිසා එක එක පක්ෂවලින් අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් කරනවාට වඩා වැදගත් වන්නේ එම ලක්ෂ 50 ට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් හා ඒවා ක‍්‍රියාත්මක කරන්නේ කවුද යන්න තීරණය කිරීම බව ද පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ බව පැවසුවේ ගාල්ල කොටුවේ, ‘ගෝල් දි ගොල්’ ශාලාවේ පැවැති ‘ජාතික මග’ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් සමුළුවට එක් වෙමිනි.

Share this: