පේරාදෙණියේ ඉංජිනේරු දෙවැනි වසරට විශ්වවිද්‍යාලය තහනම්

පේරාදෙණියේ ඉංජිනේරු දෙවැනි වසරට විශ්වවිද්‍යාලය තහනම්

පේරාදෙණිය විශ්ව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ පළමු වසරේ සිසුන්ට දෙවැනි වර්ෂයේ සිසුන් නවක වදය දෙන බවට ලද පැමිණිලි මත දෙවැනි වසරේ සිසුන්ට එම පීඨ භූමිය තහනම් කලාපයක් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය අද (16දා) තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම පීඨයේ නේවාසිකාගාරවල සිටින දෙවැනි වසරේ සියලුම සිසුන්ට නේවාසිකාගාර වලින් ඉවත් වී නිවෙස් කරා යන ලෙස පාලන අධිකාරිය විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

එම පීඨයේ පළමු වසරේ සිසුන්ට දෙවැනි වසරේ සිසුන් විසින් නවක වදය දෙන බවට පළමු වසරේ සිසුන් ගේ දෙමව්පියන් විසින් පාලන අධිකාරියට කරන ලද පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් පීඨ උපදේශක සභාවේ නිර්දේශය මත මෙම තීරණය ගත් බවයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතා පැවසුවේ.

ඉංජිනේරු පීඨය දෙවැනි වසරේ අධ්‍යයන කටයුතු පමණක් මේ අනුව අත්හිටුවන බවත් එම පීඨයේ අනිකුත් වසරවල මෙන්ම සෙසු පීඨවල අධ්‍යයන කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදුකරන බවත් නවක වදය ලබා දෙන සිසුන් හඳුනා ගැනීමට පුළුල් වැඩපිළි පිළිවෙලක් දියත් කර තිබෙන බවද උපකුලපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Share this: