පුද්ගලයින් 9,000ක් අසරණ කල අයහපත් කාලගුණය

පුද්ගලයින් 9,000ක් අසරණ කල අයහපත් කාලගුණය

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක 11ක පවුල් 2000කට අයත් පුද්ගලයන් 9000කට පමණ බලපෑම් එල්ල වී තිබේ.

පසුගිය දිනවල දිවයින පුරා ප්‍රදේශ රැසකට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබිණි.

මැයි 6 පෙරවරු 8න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ වැඩිම වර්ෂාපතනය වන මිලිමීටර් 31.2 මීගමුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර, අධික ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් මැයි 05 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන් වාර්තා විය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කටාන, රබර් වත්ත සහ ගොමස්වත්ත යන ගංවතුරින් විපතට පත් ප්‍රදේශවලින් පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගත් බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේය.

Share this: