පියත් නිකේෂල සහ චන්දික අබේරත්නගේ වලිය

පියත් නිකේෂල සහ චන්දික අබේරත්නගේ වලිය

සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන පියත් නිකේෂල සහ කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති චන්දික අබේරත්නට ඇප නියම වී ඇත.

මුලදී, හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා මැයි 10 ‘අරගලය’ ක්‍රියාකාරිකයාට පහරදීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, ඔහු මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

පැය කිහිපයකට පසු, පහරදීමෙන් රෝහල් ගත කළ පියත් නිකේෂල ද හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයාගේ පැමිණිල්ලකට අනුව පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් විය.

Share this: