පිටකොටුවේ වෙළඳසැලක හදීසි ගින්නක්

පිටකොටුවේ වෙළඳසැලක හදීසි ගින්නක්

ඊයේ රාත්‍රීයේ පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ විසිතුරු භාණ්ඩ වෙළඳසැලක හදීසි ගින්නක් හටගෙන තිබේ.
වෙළඳසැලට අයත් කඩ කාමර 06ක් ගින්නෙන් විනාශ වී ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළ අතර සිදුව ඇති අලාභය මෙතෙක් තක්සේරු කර නොමැති බවද පොලීසිය සඳහන් කළේය.
ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර ජීවිත හානි කිසිවක් සිදුව නොමැති බව පොලීසිය පැවසුවේය.

Share this: