පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරාගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරාගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය

හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා වෙනුවෙන් ඔහු වෙනුවෙන් නීතීඥයෙකු අප්‍රේල් 19 වැනිදා ත්‍රස්ත විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (TID) හමුවේ පෙනී සිටියේය.

2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිටුපස සිදුවූ කුමන්ත්‍රණයට අදාළව ඔහුගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය පිළිබඳ තොරතුරු සටහන් කර ගැනීම සඳහා අප්‍රේල් 19 වැනිදා දින TID හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස හිටපු නීතිපතිවරයාට අප්‍රේල් 18 වැනිදා දැනුම් දී තිබුණි.

ඒ අනුව අප්‍රේල් 19 වැනිදා පෙරවරුවේ ද ලිවේරා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥයෙකු ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය හමුවේ පෙනී සිටි අතර ඔහු ප්‍රකාශ කළේ අදාළ කරුණ සම්බන්ධයෙන් පිටු හතක නීතිමය විරෝධතාවක් TID වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

Share this: