පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවීමට විපක්ෂය කළ ඉල්ලීම කාලෝචිතයි

පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවීමට විපක්ෂය කළ ඉල්ලීම කාලෝචිතයි

පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවන ලෙස විපක්ෂය විසින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් කර ඇති සාමූහික ඉල්ලීම කාලෝචිත සහ යහ චේතනාන්විත බව හිටපු කථානායක කරු ජයසුරිය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. සිය නිල ට්විටර් ගිණුම හරහා සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවන ලෙස විපක්ෂය විසින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් කර ඇති සාමූහික ඉල්ලීම කාලෝචිත සහ යහ චේතනාන්විත බවත්, විසුරුවනු ලැබු පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකවරයා ලෙස මම එම යෝජනාව අනුමත කරන බවයි හිටපු කථානායකවරයා එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ.

එමෙන්ම යළි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවුවහොත්, පාර්ලිමේන්තුව සාධනීය කාර්යයක් ඉටු කරන බව තහවුරු කිරීම එහි කථානායකවරයාගේ භූමිකාව බවද ඔහු සිය ට්විටර් සටහනේ සඳහන් කර සිටිනවා.

Share this: