පාර්ලිමේන්තුවේ නව මහලේකම්වරිය

පාර්ලිමේන්තුවේ නව මහලේකම්වරිය

වත්මන් කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් කුෂානි රෝහණධීර මහත්මිය 2023 මැයි 23 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධූරයට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත් කර ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය මත මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) වාර්තා කළේය.

2012 පෙබරවාරි මාසයේ සිට එම තනතුරේ කටයුතු කරන ධම්මික දසනායක මහතාගෙන් පසුව ඇය පත් වනු ඇත.

නීතීඥ K. A. රෝහණධීර මහත්මිය 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නියෝජ්‍ය මහලේකම් ලෙස පත් කර තිබුණි.

ඊට පෙර 2012 වසරේ සිට පාර්ලිමේන්තුවේ සහකාර මහලේකම් (පරිපාලන සේවා) ලෙස කටයුතු කර ඇති ඇය 1999 වසරේ පාර්ලිමේන්තු නිලධාරිනියක ලෙස පාර්ලිමේන්තු සේවයට එක්වුණා.

අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යාවක් වන රෝහණධීර මහත්මිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබා ගත්තාය. පසුව ඇය ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීතිවේදී උපාධිය ලබා නීති විද්‍යාල විභාගය සමත්ව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතීඥවරියක ලෙස දිවුරුම් දුන්නාය.

Share this: