පාඨලීගෙන් නව දේශපාලන පක්ෂයක්

පාඨලීගෙන් නව දේශපාලන පක්ෂයක්

ලබන මාසයේදී නව දේශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව රට බංකොලොත් භාවයෙන් ගලවා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ නමින් පක්ෂය මැයි මාසයේදී හඳුන්වා දෙන බව ඔහු අනාවරණය කළේය.

Share this: