ප්‍රවීන රංගන ශිල්පි සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා දැයෙන් සමුගනී.

sunil-hettiarachchi-20130328

කලක් රෝගාතුර වී සිටි ප්‍රවීන රංගන ශිල්පි සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා අද (03) අළුයම අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.
මිය යන විට ඔහුට අවුරුදු 78 ක් බව පවසනවා.
ඔහුගේ අවසන් කටයුතු පිලිබද විස්තර තවමත් තීරණය කර නොමැත.

large_mp-r-duminda-silvas-visit-to-sunil-hettiarachchi-residence-9

sunil hettiarachchi

Share this: