ප්‍රධානපෙලේ පෞද්ගලික ආයතනයක සාමාජිකයින් 4කට කොරෝනා

ප්‍රධානපෙලේ පෞද්ගලික ආයතනයක සාමාජිකයින් 4කට කොරෝනා

කැලණිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙලේ පෞද්ගලික ආයතනයක සාමාජිකයින් 4 දෙනෙකුට කොරෝනා අසාදනය වී ඇති බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

අදාළ ආයතනය මුද්‍රණ කටයුතු සම්බන්ධ ආයතනයක් බවයි ජාතික මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කලේ.

Share this: