ප්‍රචණ්ඩත්වය මධ්‍යයේ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සුඩානයෙන් ඉවත් කරයි

ප්‍රචණ්ඩත්වය මධ්‍යයේ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සුඩානයෙන් ඉවත් කරයි

එක්සත් ජනපද හමුදාව විසින් ඇමරිකානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් කාර්ටූම් වෙතින් ඉවත් කර ඇති බව සුඩානයේ පැරාමිලිටරි හමුදාවේ වේගවත් ආධාරක බලකාය (RSF) පවසයි.

ඉරිදා උදෑසන මෙහෙයුම සඳහා ගුවන් යානා හයක් භාවිතා කරන ලද අතර, RSF ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ, ඉවත් කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීමට එක්සත් ජනපදය සමඟ කටයුතු කර ඇති බවයි.

කොපමණ පිරිසක් ගුවන් මගින් රැගෙන ගියාද යන්න එක්සත් ජනපදය අදහස් දක්වා නැත.

පසුගිය සතියේ සුඩානයේ කාර්ටූම් අගනුවර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලින් පසු විදේශීය පුරවැසියන් ඉවත් කිරීම සිදු කරන දෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

Share this: