ප්‍රංශයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නකින් පුද්ගලයින් 10ක් ජීවිතක්ෂයට!

ප්‍රංශයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නකින් පුද්ගලයින් 10ක් ජීවිතක්ෂයට!

ප්‍රංශයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නකින් ළමුන් පස් දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ලියොන් නගරයේ නිවාස සංකීර්ණයක මෙම ගින්න හටගෙන තිබේ.

Share this: