ප්‍රංශයේ අමානුෂික වෙඩිතැබීමක්!

ප්‍රංශයේ අමානුෂික වෙඩිතැබීමක්!

ප්‍රංශ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව  ඇත.

සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

Share this: