පවුල් ආරවුලක් හේතුවෙන් මන්ත්‍රී දිවි නසාගනියි

පවුල් ආරවුලක් හේතුවෙන් මන්ත්‍රී දිවි නසාගනියි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු වන සමන් අමරකෝන් නමැති 60 හැවිරිදි අය, සියදිවි හානිකරගෙන ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

මොහු කෑගල්ල, නගර සභාවේ හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු වේ.
පවුල් ආරවුලක් හේතුවෙන් මෙම මන්ත්‍රී වරයා සිය නිවස පිටුපස ගසක එල්ලී ඔහු සියදිවි හානිකරගෙන ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

මියගොස් ඇත්තේ කෑගල්ල නගර සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන සමන් අමරකෝන් නමැති 60 හැවිරිදි අයෙකි.

පවුල් ආරවුලක් හේතුවෙන් ඇති වු සිත් තැවුලක් මත ඔහු සියදිවි හානිකරගෙන ඇති බවට සිදුකළ මූලික පරීක්ෂණවල දී අනාවරණය වී ඇත.

මළ සිරුර කෑගල්ල රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ තබා ඇති අතර කෑගල්ල පොලීසිය මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.

Share this: