පරිභෝජනයට නුසුදුසු කුණු රුලං කිලෝ ලක්ෂයක් කොටහේනෙන් හමුවේ

පරිභෝජනයට නුසුදුසු කුණු රුලං කිලෝ ලක්ෂයක් කොටහේනෙන් හමුවේ

පරිභෝජනයට නුසුදුසු නමුත් අලෙවි කිරීමට සුදානම් කර තිබු රුලං කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂයක ප්‍රමාණයක් කොටහේන ප්‍රදේශයේ ගබඩාවක තිබී සොයාගෙන තිබේ.

පාරිභෝගික අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ අසේල බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් සිදුකළ වැටලීමකදී මෙම රුලං තොගය සොයාගැනීමට හැකිවු බවයි.

තවද එම රුලං තොගයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 85ක් පමණ වන බව වාර්තා වේ.

අසේල බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ, මේ සම්බන්ධයෙන් එම ගබඩා හිමිකරුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි.

Share this: