පරණ අවුරුද්ද , ස්නානය අදයි!

පරණ අවුරුද්ද , ස්නානය අදයි!

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ පරණ අවුරුද්ද අදයි.

ජනශ්‍රැති පර්යේශක මහින්ද කුමාර දළුපොත මහතා සඳහන් කළේ අලුත් අවුරුද්දට සූදානම් වීම සඳහා ජනතාවට මෙලෙස පරණ අවුරුද්ද  නම් කර ඇති බවයි.

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය ද අදට යෙදී තිබෙන බවත් අප්‍රේල් මස 13 වන සඳුදා එනම් අද දින දිවුල් පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ඨ දේවතා අනුස්මරණයෙහි යෙදී වාසය මැනවි යැයි අලුත් අවුරුදු නැකැත් සීට්ටුවේ සඳහන් වී ඇත.

Share this: