පකිස්ථානයේ IMF ගිවිසුම

පකිස්ථානයේ IMF ගිවිසුම

පකිස්තානයේ ණය දිගටම තිරසාරව පවතින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ Kristalina Georgieva බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශ කළේ, IMF වෙතින් තීරණාත්මක ඇපදීමක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ඇති බව රජය නැවත අවධාරණය කිරීමෙන් පසුවය.

පකිස්ථානය සතුව මාසයකට වඩා අඩු විදේශ විනිමය සංචිත ඇති අතර මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ගැලපීම් සම්බන්ධ ගැටළු හේතුවෙන් නොවැම්බර් මාසයේ සිට ප්‍රමාද වී ඇති IMF වෙතින් ඩොලර් බිලියන 1.1 ක ඇපදීමේ පැකේජයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුමක් (SLA) අත්සන් කිරීමෙන් පසුව පමණක් නිකුත් කළ හැකි අරමුදල්, 2019 දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් අනුමත කරන ලද ඩොලර් බිලියන 6.5 ක ඇපදීමේ පැකේජයක කොටසකි, විශ්ලේෂකයින් පවසන පරිදි බාහිර ගෙවීම් වගකීම් පැහැර හැරීම වැළැක්වීම සඳහා පාකිස්තානයට එය ඉතා වැදගත් වේ.

Share this: