නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම මේගා බයිට් 41,701 ඉක්මවයි.

නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම මේගා බයිට් 41,701 ඉක්මවයි.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පසුගියදා කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් මෙම නොමිලේ වයි-ෆයි පහසුකම ලබා දීම නිල වශයෙන් ආරම්භ කෙරින.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA)පවසන්නේ, පොදු ස්ථාන වලින් නොමිලේ ලබා දෙන වයි-ෆයි පහසුකම දින පහක් තුලදී පුද්ගලයින් 1693 දෙනෙකු ලබා ගෙන තිබෙන බවයි.

තවද, දිවයින පුරා පොදු ස්ථාන 26ක ස්ථාපිත කර තිබෙන වයි-ෆයි කලාප වලදී මෙම පහසුකම ලබා ගෙන තිබෙන බවත් වැඩිම පිරිසක් වාර්ථා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් බවත් නියෝජිතායතනය පවසයි.

ඒ අනුව, මෙම පිරිස මෙ වන විට මේගා බයිට් 41,701 ක අන්තර්ජාල පහසුකම් බුක්තිවිද තිබෙන බවද නියෝජිතායතනය සදහන් කරයි.

තවද, යාපනය පුස්තකාලයේ දී මෙම වයි-ෆයි පහසුකම ලබා ගෙන තිබෙන පිරිස පණහ ඉක්මවා තිබිම සුවිශේෂි වේ.

එසේම, ඉදිරි මාස කිහිපය තුලදී ‍මෙවැනි ස්ථාන දහසක් දිවයින පුරා ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත බව නියෝජිතායතනයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මුහුන්දන් කනගේ මහතා පවසයි.

Share this: