නේපාලය කම්පා වුනේ “ගොධිමාල්” බිලි පූජාව නිසාද

නේපාලය කම්පා වුනේ “ගොධිමාල්” බිලි පූජාව නිසාද

nepal

පසුගිය සෙනසුරාදා නේපාලයේ බටහිර ප්‍රදේශයේ ඇති භුමි කම්පාවකින් සිදුවූ ජීවිත හානිය මේවනවිට 3000 කට අධික ප්‍රමාණයක් මියගොස් ඇති අතර දේපල වලට හා රටේ සම්පත්වලටද බරපතල ලෙස හානි වී තිබුණි. අන්තර්ජාලය තුල මේ වන විට කතාබහට ලක්වන්නේ නේපාලයේ “ගොධිමාල්” බිලි පූජාව පිලිබඳවය.

මෙම බිලි පූජාවේදී ගවයන් 250,000 කට අධික පිරිසක් දෙවින් උදෙසා නේපාල වැසියන් විසින් බිලිදෙනු ලබයි. ගොධිමාල් දෙවොලේ පැවැත්වෙන මෙම බිලි පූජාවෙන් ගවයන්ට අමතරව එළුවන් හා පරෙවියන්ද මරාදමනු ලබයි.
මෙම ව්‍යවසනය වීමට පෙර දිනක මෙම‍පෙුජාව පවත්වා ඇතැයි පැවසේ.

සැකසුම සී.එදිරිමාන්න

Share this: