නිවසේ සිටම වෛද්‍ය උපදෙස් නොමිලේ ගන්න ! සේවය සලසන වෛද්‍යවරුන්ගේ අංක මෙන්න

නිවසේ සිටම වෛද්‍ය උපදෙස් නොමිලේ ගන්න ! සේවය සලසන වෛද්‍යවරුන්ගේ අංක මෙන්න

නිවසේ සිටින ඔබට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් නොමිලේ ලබාගැනීමට අවස්ථාවක්

කොරෝනා වෛරස් අවදානම හේතුවෙන් නිවසට වී සිටීමට සිදුව ඇති ඔබට බොහෝ ප්‍රායෝගික ගැටළුවලට මුහුණ පෑමට සිදුවනු ඇත. එහිදී කිසියම් වෛද්‍ය උපදෙසක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ප්‍රතිකාර ගැනීමේ ඔබගේ සුපුරුදු ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීමට පවතින ඇදිරිනීති තත්වය තුල නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.

එවැනි විටෙක ඔබට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් ස්වේච්චාවෙන් දුරකථනය ඔස්සේ ලබාදීමට පහත සඳහන් වෛද්‍ය කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වී ඇත.එක් එක් රෝග කාණ්ඩ සම්බන්ධව වඩාත් පලපුරුද්දක් සහිත වෛද්‍යවරුන් වෙන වෙනම දක්වා ඇති අතර එමගින් ඔබගේ වෛද්‍ය ගැටළු සාර්ථකව විසදාගැනීමට එය උපකාරී වනු ඇත.

ළමා රෝග

*වෛද්‍ය-ජනක -0714476533
*වෛද්‍ය-සුදත් – 0714456352

කායික රෝග

*වෛද්‍ය – ප්‍රේමදාස -0714476475
* වෛද්‍ය- ජයසූරිය -0718062222
*වෛද්‍ය-ඔනිල් -0714655880
*වෛද්‍ය-රවීන්ද්‍ර -0714043230
*වෛද්‍ය-මලවිපතිරන -0772519591
*වෛද්‍ය-චමින්ද -0714215074
*වෛද්‍ය-උෂාන්ත -0711523402
*වෛද්‍ය-චාමර -0718269392

ශල්‍ය වෛද්‍ය

*වෛද්‍ය-අසිත -0714396164
*වෛද්‍ය-දුමින්ද -0718243728
*වෛද්‍ය-දසුන් -0714833214

ප්‍රසව හා නාරි

*වෛද්‍ය-රුවන් -0773861506
*වෛද්‍ය-සහිරාන් -0777920989

උගුර කන නාසය

*වෛද්‍ය-ජයන්ත -0712718617
*වෛද්‍ය-නලින් -0775941199
*වෛද්‍ය-ශ්‍රීමාල් -0714463083

අක්‍ෂි

*වෛද්‍ය-නාගසිංහ -0714469594
*වෛද්‍ය-සමන් -0718127446
*වෛද්‍ය-විජේසූරිය -0718114244

දන්ත

*වෛද්‍ය-දයාරත්න -0718281797
*වෛද්‍ය-තුෂාර -0718190670
*වෛද්‍ය-ලලිත් -0777306844
*වෛද්‍ය-මෙන්ඩිස් -0715406636

හෘද රෝග

*වෛද්‍ය-නිහාල් -0718571820

අස්ථි රෝග – orthopaedic

*වෛද්‍ය-සුසන්ත -0718672333
*වෛද්‍ය-ගයාන් -0702430810

සමේ රෝග

*වෛද්‍ය-ලලිත් -0718583710
*වෛද්‍ය-රෝහන -0714396228

මනෝ වෛද්‍ය

*වෛද්‍ය-යසලාල් -0773750391

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී /MOH

*වෛද්‍ය-ශ්‍රියාලතා -0718081938

මෙම මහඟු කාර්‍ය් සඳහා එක්වීමට කැමති තවත් වෛද්‍යවරුන් හටද ඔවුන් හා එක්වන ලෙස එම වෛද්‍යවරුන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටී.

Share this: