නිට්ටඹුවේදී මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඩිෆෙන්ඩරයකින් උස්සපු හැටි.

2

පසු ගිය දිනවල ද සුදු වැන් වැනි වහාන මගින් මිනිසුන් පැහර ගනීමේ සිද්ධීන් වාර්තා වුවද මෙම පැහැර ගනීම ඊට වඩා වෙනස් අකාරයේ පැහැරගැනීමක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

මේ අතර මහ දවල් වතුපිටිවල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික සාත්තු නිවාසයකට සුදු ඩිෆෙන්ඩෙර් රථයකින් පැමිණ කිසියම් පිරිසක් විසින් එහි හිමිකරු සහ කළමනාකරු පැහැර ගෙන යන ආකාරය අසල වූ CCTV කැමරාවක සටහන් වී තිබේ.

ඉන් පසුව පොලීසිය විසින් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වා අදාල ඩිෆෙන්ඩෙරය එහි අයිතිකරුගේ නිවසේ තිබියදී සොයාගන ඇති අතර එහිදී එක් පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

පසුව පැහර ගැනීමට ලක් වූ පුද්ගලයින් දෙදෙනා වතුපිටිවල මූලික රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත.

Share this: