නැව ගිලුනත් බෑන් චූන් වී සිටින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන්

නැව ගිලුනත් බෑන් චූන් වී සිටින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන්

දේශපාලන අස්ථාවරවීම්, ස්වභාවික විපත් සහ රාජ්‍ය සේවයේ නොයෙක් වැඩ වර්ජන මධ්‍යයේත් දිස්ත්‍රික්ක පහකින් යුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පළාත වන උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා ප්‍රිය සම්භාෂණයකට සහභාගී වී මෙලෙස විනෝද උනේ උතුරුමැද පළාත් ජනතාවගේ ගැටළු වලට පිළිතුරු සෙවීමටද?

බහුකාර්‍ය ෆෙඩරල්වාදය හා සිංහල බුදුදහම නමින් නිබන්ධනයක් ඉදිරිපත් කර එංගලන්තයේ කෙන්ට් සරසවියෙන් ආචාර්ය උපාධියකටද හිමිකම් කියන බව කියන මෙතුමා මුහුදු මහා විහාරයේ ගැටළුව වෙනුවෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

Share this: