නව චක්‍රයක් පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය ලංකාව දැනුවත් කරයි

නව චක්‍රයක් පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය ලංකාව දැනුවත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ යුරෝපා සංගමය අතර ඒකාබද්ධ කොමිසමේ 25 වැනි සැසිවාරය මැයි 09 වැනි දින කොළඹ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී කැඳවනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන සහ යුරෝපා සංගමයේ යුරෝපීය විදේශ ක්‍රියාකාරී සේවයේ ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපීය නියෝජ්‍ය කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ Paola Pampaloni විසින් මෙම රැස්වීමේ සම සභාපතිත්වය දැරීය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඒකාබද්ධ කොමිසම දෙපාර්ශ්වයටම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් උනන්දුවක් දක්වන පුළුල් පරාසයක ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත.

Share this: