නවසීලන්තයේ නේවාසිකාගාරයක ඇති වූ ගින්න

නවසීලන්තයේ නේවාසිකාගාරයක ඇති වූ ගින්න

නේවාසිකාගාරයක ඇති වූ ගින්නක් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර තවත් පිරිසක් හඳුනාගෙන නොමැති බව නවසීලන්ත අගමැති ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ.

සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ වෙලින්ටන්හි සිව්මහල් ලෝෆර්ස් ලොජ් නේවාසිකාගාරය වෙත හදිසි සේවා කැඳවනු ලැබීය.

ගොඩනැගිල්ලෙන් දුසිම් ගනනක් බේරාගෙන ඇති නමුත්, බොහෝ දෙනෙකුගේ තොරතුරු අනාවරණය වී නොමැති බව පොලිසිය පැවසීය.

ක්‍රිස් හිප්කින්ස් අනතුරු ඇඟවූයේ මියගිය සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි විය හැකි බවයි.

Share this: