නවසීලන්තයට පලා යාමට උත්සාහ කළ ලාංකික සරණාගතයින් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගනී!

නවසීලන්තයට පලා යාමට උත්සාහ කළ ලාංකික සරණාගතයින් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගනී!

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු පොලිසියේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) අඟහරුවාදා ප්‍රාන්තයේ විවිධ කඳවුරුවල සිටි ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයින් හය දෙනෙකු නවසීලන්තයට පලා යාමට දැරූ උත්සාහයක් ව්‍යර්ථ කළේය.

එරට පොලිසිය පැවසුවේ තූතුකුඩි දිස්ත්‍රික්කයේ කුලතුවයිපට්ටි කඳවුරේ කෙනුජන් (වයස 34), ජෙනිෆර් රාජ් (වයස 23), දිනේෂ් (වයස 18) සහ බුවනේෂ්වරී (වයස 40), සතිෂ්වරන් (වයස 32), නීතිවිරෝධී ලෙස ඉන්දියාවට ඇතුළු වූ දුෂ්‍යන්තන් (වයස 36) සමඟ වෙල්ලෝර් දිස්ත්‍රික්කයේ ගුඩිමල්ලූර් කඳවුර ඉන්දියාවේ සිට නවසීලන්තය බලා යාමට උත්සාහ කළ බවයි.

Share this: