ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් මීටර් 100 අවසන් තරඟයේ දෙවන ස්ථානයට

ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් මීටර් 100 අවසන් තරඟයේ දෙවන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකා කෙටි දුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් ඉතාලියේ පැවැත්වෙන 12 වැනි ජාත්‍යන්තර “Citta’ Di Savona” තරඟාවලියේ පිරිමි මීටර් 100 අවසන් තරඟයේ දෙවන ස්ථානයට පත් විය.

තත්පර 9.94කින් (+2.7) ප්‍රථම ස්ථානයට පත් වූ බ්‍රිතාන්‍යයේ රීස් ප්‍රෙස්කොඩ්ට පිටුපසින් යුපුන් අබේකෝන් තත්පර 10.01 2 වැනි ස්ථානයට පත් විය.

Ivorian Arthur Cissé (තත්පර 10.03) 2023 ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා මහාද්වීපික සංචාර අභියෝගකරුවෙකු වන Citta’ Di Savona ජාත්‍යන්තර රැස්වීමේදී පිරිමි මීටර් 100 අවසන් තරගයේදී තෙවැනි ස්ථානයට පත්විය.

Citta’ Di Savona (අනුස්මරණ Giulio Ottolia) හි 12 වෙන්න මැයි 24 වන බදාදා ඉතාලියේ සැවෝනා හිදී පැවැත්විණි.

Share this: