දුරකතනයෙන් දරැවන් නැළවිය හැකි තොටිල්ලක්

දුරකතනයෙන් දරැවන් නැළවිය හැකි තොටිල්ලක්

කාර්යබහුල දෙමාපියන්ට තම අඬන දරුවා නැලවීම ඉතාම වෙහෙසකර කටයුත්තකි.

ස්මාර්ට් ෆෝනයකින් පාලනය කල හැකි ස්මාර්ට් කනෙක්ට් නම් තොටිල්ලක් මිට පිලියමක් ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ. මෝටර් මගින් ක්‍රියාත්මක වන මේ තොටිල්ල කාර්ය බහුල මව්පියන්ටනම් ඉතාමත් ප්‍රෙයෝජනවත් වේ.

දරුවා අඬන  අවස්ථාවේදී සංවේදී මයික්‍රොෆෝන මගින් එය හඳුනාගෙන ඒ අනුව ස්වයංක්‍රීයවද මේ තොටිල්ල ක්‍රියාත්මක වේ . තොටිල්ලට ඉහලින් ඇති කැරකෙන කුරුළු රවුම දරුවාගේ  නැළවීමට බෙහෙවින් උපකාරී වන අතර මනා වේග පාලනයක් ස්වයංක්‍රීයව සිදු වේ. එමෙන්ම ඔබගේ ජංගම දුරකතනයෙන්ද මෙය මනාව පාලනය කල හැක. එසේම ගීත 16 ක් එහි ගබඩා කර ඇත. ඒවා ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඉහලින් ඇති කැරකෙන කුරුළු ආකෘතියන් තුල ඇති විදුලි බුබුළු දැල්වෙමින් නිවෙමින් ක්‍රියාත්මක වීමෙන්ද  දරුවාගේ නැළවිල්ල ඉතාමත් පහසුවෙන් සිදු කරවයි.
අඩි 164 ක දුරින් සිට remotely පාලනය කල හැකි මෙම තොටිල්ල  ජංගම දුරකථනය හෝ ටැබ්ලට් මගින් පාලනයක් අනවශ්‍ය නම් එම උපාංගය මතම ඇති බොත්තම් මගින්ද පාලනය කල හැක. විදුලි බලය සඳහා   Power Pack එකක් මගින්ද ක්‍රියාත්මක වේ.

සැකසුම සී.එදිරිමාන්න

Share this: