දුමින්ද සිල්වා ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට නාම යෝජනා අහිමි වෙයි

දුමින්ද සිල්වා ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට නාම යෝජනා අහිමි වෙයි

සන්ධානයේ මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසන්නේ, පසුගිය සමයේ විවිධ චෝදනා එල්ල වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තුවරුන් සිව් දෙනෙකුට නාම යෝජනා නොදුන් බව

මීට සුළු මොහොතකට පෙර කොළඹ දිස්ත්‍රික් නාම යෝජනා භාර දෙමින් ඔහු පැවසුවේ, දුමින්ද සිල්වා, මර්වින් සිල්වා, සරණ ගුණවර්ධන, සහ සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන යන හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙවර නාම යෝජනා ලබා නොදුන් බව ය.

Share this: