දිවයිනේ වැඩිම භූ චලන සිදු වූ ප්‍රදේශ!

දිවයිනේ වැඩිම භූ චලන සිදු වූ ප්‍රදේශ!

ඊයේ (10) පස්වරුවේ මොණරාගල, බුත්තල සහ වැල්ලවාය ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක රිච්ටර් මාපකයේ 3.5 සහ 3 ප්‍රබල භූකම්පන දෙකක් ඇති විය.

බුත්තල සිට ලුණුගම්වෙහෙර දක්වා ප්‍රදේශවල තවදුරටත් භූ කම්පන නිරන්තරයෙන් ඇති වන බැවින් ඊයේ සිදු වූ දේ පිළිබඳව අනියත බියක් ඇති කර ගත යුතු නැති බව භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

මොණරාගල, බුත්තල, වැල්ලවාය, කුඹුක්කන, ඔක්කම්පිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඊයේ දහවල් 12.11 ට පමණ භූ කම්පනය ඇති වුණා.

භූ විද්‍යා හා ඛනිජ සම්පත් කාර්යාංශය සඳහන් කළේ ඉන් මිනිත්තු තුනකට පසුව දහවල් 12.14ට තවත් භූ කම්පනයක් සිදුවූ බවයි.

එය රික්ටර් මාපාංක 3.5 ලෙස සටහන් විය.

Share this: