දින 100කට වැසෙන නොරොච්චෝලේ

දින 100කට වැසෙන නොරොච්චෝලේ

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ 3 වන ඒකකය සැලසුම් කර ඇති ප්‍රධාන අලුත්වැඩියා නඩත්තු කටයුතු සඳහා ජුනි 13 සිට දින 100 ක කාලයක් අක්‍රිය කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අනෙකුත් තාප බලාගාර හරහා විදුලිය කප්පාදුවකින් තොරව විදුලි උත්පාදනය කළමනාකරණය කරන බව අමාත්‍යවරයා සහතික විය.

මේ වන විට නොරොච්චෝලේ ගොඩ බාමින් පවතින 30 වැනි ගල් අඟුරු තොගයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මෙම වාරයේ සම්පූර්ණ ගල් අඟුරු අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වන බව ද අමාත්‍ය විජේසේකර මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දුන්නේය.

මීට අමතරව, ගල් අඟුරු හිඟය හේතුවෙන් විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති සහ මාධ්‍ය වාර්තා මගින් කලින් අනුමාන කළ පරිදි විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් හෝ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

Share this: