දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු 4 ක් අරී

දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු 4 ක් අරී

දිවයින තුළ පවතින අධික වැසි තත්වය හේතුවෙන් දැදුරුඔය ජලාශය වාන් මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි ජලාශය බාර වාරි ඉංජිනේරු ආර්.ඩී.ඒ. දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

අද (17) උදෑසන වනවිට ජලාශයේ වාන් දොරටු අටෙන් හතරක් අඩි දෙක බැගින් විවෘත කළ බවද ඒ මහතා පැවසීය.

වාන් දොරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් තත්පරයට ඝන අඩි 5500 ක ජල ධාරිතාවක් නිදහස් කරන අතර දැදුරුඔය පහළ ප්‍රදේශ වලට මෙය ගංවතුර තත්වයක් නොවන බවද ඉංජිනේරුවරයා කීය.

එහෙත් ඉදිරි දිනවලදී වැසි තත්වයක් වැඩි වුවහොත් සැළකිල්ලෙන් සිටින ලෙස ද දැන්වීය.

දැදුරුඔය ජලාශයේ සම්පූර්ණ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 65,000 කි. ජලාශය අවසන් වරට වාන් මට්ටමට පැමිණියේ පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදීය.

Share this: