දකුණු ආසියාව ලොව වැඩිම “ළමා මනාලියන්” සංඛ්‍යාවක් සිටින රට බවට පත්වෙයි

දකුණු ආසියාව ලොව වැඩිම “ළමා මනාලියන්” සංඛ්‍යාවක් සිටින රට බවට පත්වෙයි

UNICEF විසින් බදාදා නිකුත් කරන ලද නව ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, COVID-19 හේතුවෙන් වැඩිවන මූල්‍ය පීඩනයන් සහ පාසල් වසා දැමීම් හේතුවෙන් තම කුඩා දියණියන් විවාහ කර දීමට පවුල්වලට බලකෙරෙන බැවින්, දැනට ලොව වැඩිම ළමා මනාලියන් සංඛ්‍යාවක් සිටිනුයේ දකුණු ආසියාවේ බව පවසයි.

කලාපයේ ළමා මනාලියන් මිලියන 290 ක් සිටි අතර, එය ගෝලීය සමස්තයෙන් 45% ක් වන අතර, එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා ඒජන්සිය පැවසුවේ, මෙම පුරුද්ද අවසන් කිරීමට වැඩි උත්සාහයක් ඉල්ලා සිටින බවයි.

“ලෝකයේ වැඩිම ළමා විවාහ බර ඇත්තේ දකුණු ආසියාවේ වීම ඛේදවාචකයට වඩා අඩු දෙයක් නොවේ” යැයි යුනිසෙෆ් හි දකුණු ආසියාවේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂ Noala Skinner නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියාය.

Share this: