තැපැල් ඡන්දයට අයදුම් බාරගැනේ

තැපැල් ඡන්දයට අයදුම් බාරගැනේ

එළබෙන පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය සඳහා තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමට සුදුසුකම් ලැබූවන්ගේ අයදුම්පත් බාරගැනීමේ කාලසීමාව අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු කිසිදු හේතුවක් මත අයදුම්පත් බාරගැනීමේ කාලය දීර්ඝ නොකරන බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

තවද මෙතෙක් තැපැල් ඡන්දය සඳහා අයදුම්පත් බාරදීමට නොහැකි වුයේ නම් අද දිනය තුළ ළඟම පිහිටි දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය වෙත රැගෙනවිත් බාරදිය යුතුයි.

කෙසේවෙතත් අද දිනය තුළ තැපෑලට අයදුම්පත් යොමුකිරීමෙන් වළකින ලෙස මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය ඉල්ලීමක් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනෙන් පසුව තේරීම්භාර නිලධාරීන් වෙත ලැබෙන තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් පිළිගැනීමට හැකියාවක් නොමැති බවත්, එම අයදුම්පත් ප්‍රමාද අයදුම්පත් ලෙස සලකා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සිදුකරන බවත් මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

Share this: