තාවකාලිකව හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට පියවර

තාවකාලිකව හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට පියවර

ජාතික හැඳුනුම්පතක් නොමැති පුද්ගලයින්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක සඳහන් කළේ, තවදුරටත් අයදුම්පත් යොමු නොකළ පිරිස් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බවයි.

මේ අතර ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා මේ වන විට අපේක්ෂකයින් 13 දෙනෙකු ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පැවසුවේ, පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 09 ක් සහ ස්වාධීන අපේක්ෂකයින් 04 දෙනෙකු එලෙස ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇති බවයි.

මේ අතර ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම ලබන 04 වැනිදායින් අවසන් වේ.

එමෙන්ම එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන්, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තාවකාලික වලංගු හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ, ජාතික හැදුනුම්පතක්, වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්, වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක්, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පතක්, විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පතක් හෝ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පුජ්‍ය පූජක පක්ෂය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ හැඳුනුම්පතක් නොමැති පුද්ගලයින් සඳහායි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ, ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ නම ඇතුළත් එවැනි පුද්ගලයින් කොමිසම විසින් නිකුත් කරනු ලබන තාවකාලික වලංගු හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම අනිවාර්යය බවයි.

ඒ අනුව, ඊට අදාළ අයදුම්පත්‍ර ග්‍රාම නිලධාරි මගින් හෝ වතු අධිකාරි මගින් ලබා ගෙන ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ ය.

Share this: