තායිලන්තය Covid නීති දැඩි කරයි!

තායිලන්තය Covid නීති දැඩි කරයි!

විදේශීය සංචාරකයින් සඳහා Covid නීති දැඩි කිරීමට තායිලන්තය පියවර ගෙන තිබේ.

ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ චීන පුරවැසියන්ට විදේශ ගමන් සඳහා පනවා තිබූ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට චීන බලධාරීන් තීරණය කිරීමත් සමඟයි.

චීනය තවමත් කොවිඩ් නිසා පීඩා විඳිමින් සිටී.

ඊයේ (09) සිට තායිලන්තයේ ක්‍රියාත්මක වන නව රෙගුලාසිවලට අනුව විදේශීය සංචාරකයින් තායිලන්තයට පැමිණීමට පෙර නව Covid එන්නත් ලබා දී ඇත්ද යන්න තහවුරු කළ යුතුය.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී තායි බලධාරීන් මෙම නීතිය ඉවත් කිරීමට පියවර ගත් නමුත් කොවිඩ් වසංගතය චීන ජාතිකයන් හරහා නැවත තම රටට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන ලදී.

Share this: