“ත්‍රස්ත-විරෝධී පනත් කෙටුම්පත” මානව හිමිකම් කොමිසම හෙළා දකියි

“ත්‍රස්ත-විරෝධී පනත් කෙටුම්පත” මානව හිමිකම් කොමිසම හෙළා දකියි

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත මහජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම්වලට තර්ජනයක් වන බවට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) කනස්සල්ල පළ කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් HRCSL පැහැදිලි කළේ, අලුතින් යෝජිත පනත් කෙටුම්පතේ ‘ත්‍රස්තවාදය’ යන යෙදුමට ලබා දී ඇති පුළුල් නිර්වචනය අනුව, එය ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය වීමට ඉඩ ඇති බවත්, එය වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට අපහසු වන බැවිනි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ඔමල්පේ සෝභිත හිමියන් ප්‍රකාශ කළේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට දක්වන සහයෝගය ලෙස තමන් වහන්සේලාගේ දේශනාවල කොටස් වැරදි ලෙස අර්ථකථනය වීමේ අවදානමක් පවතින බවයි.

Share this: