ත‍්‍රස්ත මර්දන පනතේ නොගැලපෙන වගන්ති ඉවත් කරන ලෙස මහ නාහිමිවරු ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලයි

ත‍්‍රස්ත මර්දන පනතේ නොගැලපෙන වගන්ති ඉවත් කරන ලෙස මහ නාහිමිවරු ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලයි

බොහෝ මතභේදයට තුඩු දී ඇති ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි පනත් කෙටුම්පතේ ඇති ‘නොගැලපෙන වගන්ති’ ඉවත් කරන ලෙස බෞද්ධ පාර්ශ්ව තුනෙහිම මහ නාහිමිවරුන් සමාජය සමඟ පුළුල් සංවාදයකින් පසු විද්වත් මණ්ඩලයක් හරහා ඉල්ලා ඇත.

යෝජිත ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි පනත් කෙටුම්පතේ ඇති ආන්දෝලනාත්මක සහ පුළුල් අර්ථකථනය සාමකාමී විරෝධතා සහ වත්මන් රජයේ අඩුපාඩු ගැන කතා කිරීම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන බව නිරීක්ෂණය වන බව මහනාහිමිවරුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අහිතකර වනු ඇති අතර, මෙම පියවර රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ බරපතල සැකයකට තුඩු දිය හැකි බැවින්, ඔවුන් සිය නිවේදනයෙන් අනතුරු ඇඟවීය.

Share this: