තවදුරටත් ජාතික විධායක සභාව රැස්වෙයි

තවදුරටත් ජාතික විධායක සභාව රැස්වෙයි

මින් ඉදිරියටත්, ජාතික විධායක සභාව රැස් වන බව එම සභාවේ ලේකම් තිලක් රණවිරාජා මහතා පවසයි.

තවද, සීයේ කාලපරිච්ඡේදය අවසන් වුවද අදාළ කරුණු සමබන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තීරණ ගැනීම සඳහා විධායක සභාව යළි රැස්වීමට නියමිත බව ඔහු පවසයි.

තිලක් රණවිරාජා මහතා කියා පැවසුවේ, එළඹෙන අඟහරුවාදා විධායක සභාව යළි රැස්වීමට නියමිත බවයි.

කෙසේ වෙතත් විධායක පසුගිය දින කිහිපය තුළ විධායක සභාව රැස් නොවූ බව සභාවේ සාමාජිකයෙකු වන ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

තවද පසුගිය සතියේ විධායක සභාව රැස්වීම සඳහා කටයුතු නොකළේ එම සතිය තුළ පැවති අළුත් අවුරුදු සහ පොහොය නිවාඩු හේතුවෙන් බව විධායක සභාවේ ලේකම් තිලක් රණවිරාජා මහතා කියා සිටියේය.

Share this: