තවත් ආනයනික බිත්තර තොගයක් ලංකාවට

තවත් ආනයනික බිත්තර තොගයක් ලංකාවට

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද තවත් බිත්තර තොගයක් අප්‍රේල් 04 වැනිදා රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථාව (STC) පවසයි.

STC සභාපති ආසිරි වලිසුන්දර පවසන පරිදි මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව බිත්තර මිලියන 4ක් ආනයනය කර ඇත.

දිගු කලක් බලා සිටි ආනයනික බිත්තර මිලියන 2 ක පළමු තොගය මාර්තු 23 වන දින දිවයිනට ළඟා වූ අතර බිත්තර මිලියනයක් රැගත් දෙවන නැව්ගත කිරීම දින හතරකට පෙර පැමිණියේය.

දෙවන නැව්ගත කිරීම දැන් සත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

Share this: