තම ඡන්ද පොළ වෙනුවට වෙනත් තැනක්

තම ඡන්ද පොළ වෙනුවට වෙනත් තැනක්

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී තමාට අයත් ඡන්දපළේදී ඡන්දය ලබාදීමට නොහැකි වේ යැයි සාධාරණ බියක් ඇති ඡන්ද හිමියන්ට වෙනත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකදී ඡන්දය ලබාදීමේ පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට දීර්ඝ කර තිබූ කාලය හෙටින් අවසන් බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

පසුගිය 10 වන දිනෙන් එම කාලය අවසන්වීමට නියමිතව තිබුණ ද බොහෝ ඉල්ලීම් මත හෙට දිනය දක්වා එම කාලය දීර්ඝ කර ඇත.

ඒ අනුව හෙටින් පසුව එම කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා මේ වන තෙක් සාකච්ඡා කර නොමැති බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් අදාළ අවශ්‍යතාව සහිත ඡන්ද හිමියන් 2014 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචිව ඇත්නම් ඒ සඳහා අයදුම්පතක් ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගේ සහතිකය සහිතව යොමු කළ යුතුවේ.

රාජගිරියේ පිහිටි මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයට හෝ ළඟම පිහිටි දිස්ත්‍රීක් මැතිවරණ කාර්යාල වෙත එම අයදුම්පත් භාරදිය හැකි බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පෙන්වාදෙයි.

හෙටින් පසුව තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාරදෙන කිසිදු අයදුම්පතක් භාර නොගන්නා බව ද මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය අවධාරණය කරයි.

මේ අතර තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම්පත් භාර ගැනීමේ කාලය ද හෙට මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් අවසන් වීමට නියමිත බව එම කාර්යාලය දැනුම් දී ඇත.

Share this: