තනතුරෙන් සමුගත් ඔබට ස්තූතියි..

තනතුරෙන් සමුගත් ඔබට ස්තූතියි..

අව්‍යාජ සිනහව, සරල ගතිපැවතුම, ලෙන්ගතු කම හා සබැදියාව මා ජනක අලුවිහාරේ නම් වූ ලේකම් තුමාගේද, ජනක අලුවිහාරේ නම් වූ සිවිල් පුරවැසියගේද එක ලෙස දුටුවෙමි. ඒ ඔබ සතු වටිනා කම්ය.

මාධ්‍ය ලේකම් ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ වැඩ සටහන් වලදී අපහට දුන් සහයෝගය පිලිබඳව මා මෙන්ම අනෙකුත් සහෝදර මාධ්‍යවේදීනුත් ඔබ පිලිබද පැසසුම් මුඛයෙන් කතා කල බව මා හොදින් දනිමි. එය ඔබ උපයා ගත් වස්තූන්ය.

එලෙසම ගරු වසන්ත අලුවිහාරේ මැතිතුමා සමග එක්වී තමා උපන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට ඔබ කල සේවය මෙන්ම කිරීමට ඇති දෑ බොහෝය. එවා ඔබගේ ඉදිරියේ ඇති වගකීම්ය.

ඔබට ජය!…..

79775313_2540505666220954_1141264508098969600_n

Share this: