ණය ප්‍රතිසංවිධානයට චීනය සහය දෙන බව මහ බැංකු අධිපති පවසයි

ණය ප්‍රතිසංවිධානයට චීනය සහය දෙන බව මහ බැංකු අධිපති පවසයි

මහ බැංකු අධිපතිවරයාට අනුව, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නයට සහ එහි වගකීම් ආපසු ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට චීනයට සහාය වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරයි.

නිල සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා ඉක්මනින් අවසන් කිරීම ද රටෙහි අරමුණ බව නන්දලාල් වීරසිංහ වොෂින්ටනයේ බ්ලූම්බර්ග් රූපවාහිනිය සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් පැවසීය.

Share this: